แผนกบริการลูกค้า

การรับประกันสินค้า

ข้อควรรู้ : การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากลีฟ กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ สินค้าที่จะรับการประกันจะต้องอยู่ในสภาพเหมาะสม มีกล่องและอุปกรณ์ครบถ้วน ไม่มีการตกหล่น กระแทก โดนน้ำ หรือจากการใช้งานที่ผิดพลาด ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด

โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า

Liv Standing Desk รุ่น Normal

5

รับประกันนาน 5 ปี

6

รับประกันนาน 6 เดือน

ระยะเวลารับประกัน

โครงและขาโต๊ะ ของสินค้าโต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Normal มีระยะเวลารับประกันนาน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ระยะเวลารับประกัน

แผ่นท็อปโต๊ะไม้แท้ ของสินค้าโต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Normal มีระยะเวลารับประกันนาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกัน 2 ใบนี้ มีผลกับสินค้า โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Normal ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ชิ้นส่วน , กลไกการยก และ มอเตอร์ไฟฟ้า ของโครงและขาโต๊ะ
 • การเคลือบ กันน้ำ, เชื้อรา, ปลวก และแมลง ของแผ่นท็อปโต๊ะไม้แท้

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้า โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Normal ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง โดนแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

ข้อแนะนำการดูแลรักษา

ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด แล้วจึงใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า

Liv Standing Desk รุ่น Pro

5

รับประกันนาน 5 ปี

6

รับประกันนาน 6 เดือน

ระยะเวลารับประกัน

โครงและขาโต๊ะ ของสินค้าโต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Pro มีระยะเวลารับประกันนาน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ระยะเวลารับประกัน

แผ่นท็อปโต๊ะไม้แท้ ของสินค้าโต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Pro มีระยะเวลารับประกันนาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกัน 2 ใบนี้ มีผลกับสินค้า โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Pro ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ชิ้นส่วน , กลไกการยก และ มอเตอร์ไฟฟ้า ของโครงและขาโต๊ะ
 • การเคลือบ กันน้ำ, เชื้อรา, ปลวก และแมลง ของแผ่นท็อปโต๊ะไม้แท้

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้า โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Liv Standing Desk รุ่น Pro ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง โดนแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

ข้อแนะนำการดูแลรักษา

ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด แล้วจึงใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

เก้าอี้สุขภาพ

Liv Chair รุ่น Modern High Back

5

รับประกันนาน 5 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าเก้าอี้สุขภาพ Liv Chair รุ่น Modern High Back มีระยะเวลารับประกันนาน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้า เก้าอี้สุขภาพ Liv Chair รุ่น Modern High Back ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบของระบบปรับล้อเลื่อน โช้คอัพแก๊ส กลไก กลไกพนักพิงและที่วางแขน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้า เก้าอี้สุขภาพ Liv Chair รุ่น Modern High Back ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

แขนจับจอ

Liv Dual Extra Monitor Arm Iconic Ring

3

รับประกันนาน 3 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแขนจับจอ Liv Dual Extra Monitor Arm Iconic Ring มีระยะเวลารับประกันนาน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้า สินค้าแขนจับจอ Liv Dual Extra Monitor Arm Iconic Ring ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบของระบบสปริง และช่องเสียบ USB

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าแขนจับจอ Liv Dual Extra Monitor Arm Iconic Ring ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

แขนจับจอ

Liv O-Ring Single Monitor Arm

3

รับประกันนาน 3 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแขนจับจอ Liv O-Ring Single Monitor Arm มีระยะเวลารับประกันนาน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้า สินค้าแขนจับจอ Liv O-Ring Single Monitor Arm ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบของระบบสปริง และช่องเสียบ USB

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าแขนจับจอ Liv O-Ring Single Monitor Arm ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

แขนจับจอ

Liv Single Monitor Arm

3

รับประกันนาน 3 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแขนจับจอ Liv Single Monitor Arm มีระยะเวลารับประกันนาน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้า สินค้าแขนจับจอ Liv Single Monitor Arm ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบของระบบสปริง และช่องเสียบ USB

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าแขนจับจอ Liv Single Monitor Arm ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

แท่นวางแล็ปท็อป

Laptop Holder for Liv Monitor Arms

1

รับประกันนาน 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแท่นวางแล็ปท็อป Laptop Holder for Liv Monitor Arms มีระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้าแท่นวางแล็ปท็อป Laptop Holder for Liv Monitor Arms ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ยางกันลื่น
 • ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถหมุนหรือปรับได้

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าแท่นวางแล็ปท็อป Laptop Holder for Liv Monitor Arms ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

แขนจับไมโครโฟน

Liv Professional Microphone Arm

1

รับประกันนาน 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแขนจับไมโครโฟน Liv Professional Microphone Arm มีระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้า แขนจับไมโครโฟน Liv Professional Microphone Arm ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • การรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบของระบบสปริง
 • ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถหมุนหรือปรับได้

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าแขนจับไมโครโฟน Liv Professional Microphone Arm ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

แท่นวางโน๊ตบุ๊ค

360° Panoramic Laptop Stand

1

รับประกันนาน 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแท่นวางโน๊ตบุ๊ค 360° Panoramic Laptop Stand มีระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้า แท่นวางโน๊ตบุ๊ค 360° Panoramic Laptop Stand ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถหมุนหรือปรับได้

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้า แท่นวางโน๊ตบุ๊ค 360° Panoramic Laptop Stand ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

ข้อแนะนำการดูแลรักษา

สินค้ามีข้อต่อที่แน่นหนาเพื่อช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ อาจจะต้องใช้แรงในการปรับและดึงมากกว่าปกติ หากต้องการให้สินค้าปรับได้ง่ายขึ้นสามารถใช้ สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ SONAX เป็นตัวช่วยได้ แต่ประสิทธิภาพการทํางานอาจลดลงเล็กน้อย

แท่นวางโน๊ตบุ๊ค

360° Panoramic Laptop Stand รุ่น Lite

1

รับประกันนาน 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแท่นวางโน๊ตบุ๊ค 360° Panoramic Laptop Stand รุ่น Lite มีระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้า แท่นวางโน๊ตบุ๊ค 360° Panoramic Laptop Stand รุ่น Lite ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถหมุนหรือปรับได้

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้า แท่นวางโน๊ตบุ๊ค 360° Panoramic Laptop Stand รุ่น Lite ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

ข้อแนะนำการดูแลรักษา

สินค้ามีข้อต่อที่แน่นหนาเพื่อช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ อาจจะต้องใช้แรงในการปรับและดึงมากกว่าปกติ หากต้องการให้สินค้าปรับได้ง่ายขึ้นสามารถใช้ สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ SONAX เป็นตัวช่วยได้ แต่ประสิทธิภาพการทํางานอาจลดลงเล็กน้อย

แท่นวางจอ

Liv Wooden Monitor Risers

1

รับประกันนาน 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแท่นวางจอ Liv Wooden Monitor Risers มีระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้าแท่นวางจอ Liv Wooden Monitor Risers ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • การเคลือบ กันน้ำ, เชื้อรา, ปลวก และแมลง ของแท่นวางจอ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าแท่นวางจอ Liv Wooden Monitor Risers ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

ข้อแนะนำการดูแลรักษา

ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด แล้วจึงใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

แท่นวางแท็บเล็ต

Liv Mobile & Tablet Stand

6

รับประกันนาน 6 เดือน

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าแท่นวางแท็บเล็ต Liv Mobile & Tablet Stand มีระยะเวลารับประกันนาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้าแท่นวางแท็บเล็ต Liv Mobile & Tablet Stand ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถหมุนหรือปรับได้

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าแท่นวางแท็บเล็ต Liv Mobile & Tablet Stand ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

เบาะรองหลัง

Liv Rabbit Ergo Back Cushion

1

รับประกันนาน 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าเบาะรองหลัง Liv Rabbit Ergo Back Cushion มีระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้าเบาะรองหลัง Liv Rabbit Ergo Back Cushion ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • วัสดุเมโมรี่โฟมเกิดการเสียหาย หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือรูปทรงไปจากปกติ (เกินกว่า 1 cm.) หรือยุบตัวแล้วไม่สามารถคืนรูป จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพเดิม

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าเบาะรองหลัง Liv Rabbit Ergo Back Cushion ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

เบาะรองนั่ง

Liv Seat Ergo Massage Cushion

1

รับประกันนาน 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

สินค้าเบาะรองนั่ง Liv Seat Ergo Massage Cushion มีระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันใบนี้ มีผลกับสินค้าเบาะรองนั่ง Liv Seat Ergo Massage Cushion ครอบคลุมสินค้า/ชิ้นส่วนประกอบต่อไปนี้

 • วัสดุเมโมรี่โฟมเกิดการเสียหาย หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือรูปทรงไปจากปกติ (เกินกว่า 1 cm.) หรือยุบตัวแล้วไม่สามารถคืนรูป จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพเดิม

ข้อยกเว้นการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าเบาะรองนั่ง Liv Seat Ergo Massage Cushion ที่จัดเก็บ หรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัดรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้ง หรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เมื่อลูกค้าพบปัญหาเนื่องจากการใช้งานสินค้า ให้ลูกค้าติดต่อทางลีฟผ่านช่องทางติดต่อ

 1. Facebook: Liv Desk โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Ergonomic ( หรือคลิ๊ก https://www.facebook.com/livdeskth )
 2. Line: @livth ( หรือคลิ๊ก https://lin.ee/EzlNn3y )
 3. Hotline: 092-2875355 / 064-9969146 ( เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. )

เพื่อทำการประเมินความเสียหายนั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ โดยลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียด วิธีการเคลมสินค้า ได้ที่ วิธีการเคลมสินค้า

ลีฟจะตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่า สภาพความเสียหายนั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่หากอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลีฟเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด หรือเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่า ภายใต้การดำเนินการของลีฟ โดยลีฟจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าเดินทางของช่างภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ลีฟจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ ในการซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดนั้นและลีฟจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานซ่อมใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการพิจารณารับรองของลีฟ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดและถูกถอดออกระหว่างซ่อม ถือเป็นทรัพย์สินของลีฟ หากสินค้าที่ชำรุดนั้นไม่มีวางจำหน่ายแล้ว ลีฟจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยลีฟมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินว่าสินค้าใดเหมาะสมที่จะนำมาเปลี่ยนแทน

เพื่อให้ทาง ลีฟ สามารถค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เวลาที่เคลมหรือเช็คประกันสินค้า