เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • มอเตอร์มีการรับประกันยาวนานถึง 5 ปี
  • Tabletop (ท็อปโต๊ะ) รับประกัน 6 เดือน ประกันในส่วนการเคลือบ กันน้ำ / เชื้อรา / ปลวก และแมลง

**ข้อสำคัญ: หากลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า ชำรุด เสียหาย สามารถขอคืนสินค้าหรือขอเปลี่ยน ได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า (แนะนำให้เก็บกล่องสินค้าเพื่อใช้ในการเคลมสินค้าในอนาคต)

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้ากับทาง Liv desk

ส่งเคลมสินค้าง่ายดาย พร้อมบริการรับสินค้าถึงหน้าบ้านท่าน โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เมื่อพบอาการชำรุดให้ท่านทำการ ถ่ายรูป/วิดีโอ พร้อมเสียง ตรงจุดที่เสียหาย และติดต่อส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง :
www.facebook.com/livdeskth – Line: @livth (หรือคลิ๊ก lin.ee/EzlNn3y

2. อธิบายปัญหาของสินค้าให้กับทางเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ในการจัดส่งสินค้ากลับมายังทางบริษัท

3. หลังจากเจ้าที่คอนเฟิร์มในการเคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการแพ็คสินค้าลงบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายและความปลอดภัยของสินค้าในระหว่างการขนส่ง

4. เขียน ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายอาการปัญหา หรือความผิดปกติของสินค้าที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด (สำคัญมาก) ใส่ไว้ในกล่อง หรือติดไว้หน้ากล่อง

5. ภายใน 1-3 วัน จะมีเจ้าหน้าที่ขนส่ง TNT Express โทรติดต่อท่าน เพื่อเข้ารับพัสดุสินค้าที่ชำรุด และจัดส่งกลับมาให้ทางบริษัท Liv desk

6. หลังจากทางบริษัทได้รับสินค้าจะดำเนินการตรวจสอบอาการของสินค้าที่ชำรุด โดยใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1-3 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า)

7. เมื่อทราบอาการทั้งหมดเรียบร้อยว่าสินค้ามีปัญหาหรือเกิดความเสียหายจริง ทางเราจะทำการส่งสินค้ากลับไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด และจะดำเนินการจัดส่งให้กับท่านภายใน 1-3 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม

8. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งเลขพัสดุสินค้า Tracking ที่จัดส่งใหม่ให้กับท่านผ่านช่องทางข้อความแชทที่ท่านติดต่อมา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
– Facebook: Liv Desk โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า Ergonomic (หรือคลิ๊ก https://www.facebook.com/livdeskth

– Line: @livth (หรือคลิ๊ก https://lin.ee/EzlNn3y

– Hotline: 092-2875355 / 064-9969146 (เวลาทำการ จ – ศ เวลา 10.00 – 18.00 น.)